Spotkania Klubu
 
Poprzednie spotkaie odbyło się w Iławie (29-31.05.2008).
 
W 2007 roku spotkanie odbyło się w Zaborku (www.zaborek.com.pl).
 
Oprócz spotkań klubowych członkowie KSZ organizują tzw. koktajle naukowe. Jeden z nich odbył się w Los Alamos (koktajl_naukowy_los_alamos_2007.pdf). Ostatni odbył się w Warszawie (zamieszczamy plik “Na manowce i z powrotem.zip zawierający materiały z tego spotkania). Poniżej zamieszczamy informacje oraz materiały z innych spotkań.
 
Jedno ze spotkań odbyło się w dniach 29-31 maja 2009 r. w Pałacu w Jabłonnie niedaleko Warszawy. Relacja ze spotkania zawierająca opis, zdjęcia oraz opublikowane materiały jest do pobrania KSZ_Jablonna_2009_Relacja.pdf.
 
Klub tworzą ludzie, a ludzie lubią się spotykać. Tu zamieszczamy zdjęcia, opisy i komentarze z klubowych spotkań.
Program wystapień podczas zjazdu “Noblowskiego”.
Naszym gościem by prof. Jean-Marie Lehn (Nobel 1987)