Zarząd
 
Poniżej znajdziecie adresy e-mail oraz instytucje zatrudniające osoby wybrane do zarządu Klubu. Adres ogólny do korespondencji z zarządem to zarzad_AT_ksz-fnp.org.
W celu zabezpieczenia przed spam'em podajemy maile w postaci niejawnej - znaki "_AT_" należy zamienić na "@" w poszczególnych adresach.
Prezes
Anna Ajduk
Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski
ul. Ilji Miecznikowa 1
02-096 Warszawa
+48-22-5541239
E-mail: prezes_AT_ksz-fnp.org
E-mail: aajduk_AT_biol.uw.edu.pl
Tomasz Klimczuk
Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
Politechnika Gdańska
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
E-mail: NagrodaArtura_AT_ksz-fnp.org
E-mail: tomek_AT_mif.pg.gda.pl
Skarbnik
Barbara Kremer
Instytut Paleobiologii im. R. Kozłowskiego PAN
ul. Twarda 51/55,
00-818 Warszawa
E-mail: skarbnik_AT_ksz-fnp.org
 
Członek Zarządu
Marcin Drąg
Zakład Chemii Bioorganicznej
Wydział Chemiczny
Politechnika Wrocławska
Wybrzeże Wyspiańskiego 27
50-370 Wrocław
E-mail: marcin.drag_AT_pwr.wroc.pl
 
Informacja od Skarbnika
Członkowie Klubu  wpłacają corocznie przed Walnym Zebraniem (koniec maja) składkę w wysokości 100 PLN.
 
Konto bankowe w Banku PEKAO S.A. I Oddział w Warszawie
27 124010371111001006124646
na rzecz Klub Stypendystów Zagranicznych FNP
ul. Grażyny 11
02-548 Warszawa
Skład komisji rewizyjnej: Marcin Nyk, Mariusz Lamentowicz, Artur Krężel
Członek Zarządu
Sebastian Maćkowski
Instytut Fizyki
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul. Grudziadzka 5
87-100 Toruń
tel: 669222412
E-mail: mackowski_AT_fizyka.umk.pl